آچار یکسر تخت

  • مجموعه ۱۲ عددی
  • جنس
  • کروم-وانادیوم
  • شماره آچار
    ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۹ , ۲۲ , ۶ , ۸
دسته: