ست پیچ گوشتی – دو سو , چهار سو

  • ۷ عددی
  • دارای چهار عددپیچ گوشتی دوسو در سایزهای ۷۵×۵ و ۱۰۰×۶ و ۱۲۵×۶ و ۱۵۰×۸ و سه عدد پیچ گوشتی چهارسو در سایزهای ۷۵×۱ و ۳۸×۲ و ۱۰۰×۲
دسته: