عیب یاب G-SCAN 2

  • پوشش ۱۰۰% عیب یابی و پیکربندی و کددهی تمام خودروها، تمام مدلها تا مدل روز شامل
  • خواندن و پاک کردن کد خطا،g-scan
  • بررسی و آنالیز کدهای خطا،
  • آنالیز مقادیر پارامترها،
  • اندازه گیری پارامترها به صورت عددی و گراف ،
  • فعالسازی عملگرها،
  • تعریف کلید،
  • تعویض و کد دهی ECU و ABS ،
  • تعویض و کد دهی کنترل یونیت کیسه هوا ،
  • تنظیم و صفر کردن کیلومتر بازدید (چراغ آچار)