مخزن کف ساز ( کف پاش )

  • حجم مخزن ۲۰۰ لیتر
  • ضخامت ورق ۳ میلی متر
  • دارای چرخ جهت جابجایی