میله صافکاری بیرنگی

  • اهرم صافکاری بدون رنگ
  • ۲۱ تکه
  • ساخت کشور تایوان
  • قابل استفاده جهت صافکاری بیرنگ