هواساز اسکرو

  • عدم وجود نوسان در فشارهای ایجاد شده بالاترین مزیت این کمپرسورها میباشد.
  • کم بودن قطعات تحت سایش نسبت به دیگر کمپرسورها ( مثل والو، رینگ و پیستون و… ) و در نتیجه کاهش هزینه تعمیرات.
  • بالا بودن راندمان این نوع کمپرسور از نظر هوادهی.
  • گرفتن جای کمتر در مقایسه با کمپرسورهایی که ظرفیت مشابه دارند.
  • به علت وجود نیروهای متعادل، فونداسیون آن ساده میباشد.
  • لرزش کمتر دستگاه نسبت به دستگاههایی که ظرفیت مشابه دارند
  • عدم وجود مسئله Surge ( بعلت پیوستگی هوای فشرده تولیدی و سرعت مناسب آن امکان بوجود آمدن خلاء و در نتیجه برگشت هوا به داخل کمپرسور وجود ندارد )
  • نداشتن نشتی سیال ( هوا ) به علت محدود بودن و آب بندی محفظه تراکم