کارواش دستی ( واتر جت)

دارای پمپ فشار قوی در قدرت های متفاوت از ۱۱۰ بار فشار الی ۳۰۰ بار فشار ساخت اروپا
الکترو موتور های سه فاز و تکفاز جهت ایجاد فشار مناسب
شاسی جهت استقرار تجهیزات